NineTelecom là trung tâm chăm sóc và
tư vấn cho khách hàng bằng sự tận tâm.

日本語

02839330399

Tên công ty Nine Telecom
Đại diện pháp luật Phan ba thao
Thành lập Tháng 9 năm 2019
Vốn 10 triệu yên
Địa chỉ 8F Being Building 186 Bis Nguyen Thi Minh Khai,Ward6,District3,Ho Chi Minh City.
Lĩnh vực hoạt động Nghiệp vụ trung tâm chăm sóc khách hàng